منوی دسته بندی

نشریه شماره 4 آوای ظهور

آوای ظهور۴

در قسمتی از این نشریه میخوانیم:

مسجد، پایگاه مقاومت است، هم  رشد فعّالیّت های فرهنگی و هدایت
فرهنگی و بصیرت فرهنگی ؛ در دل فرهنگ، سیاست هم هست. این را هم
عرض بکنیم که معنای سیاست فقط این نیست که انسان طرفدار زید و مخالف
عمرو باشد یا بعکس؛ سیاست یعنی نگاه به حرکت عمومی جامعه که کدام طرف
داریم میرویم؛ آیا به سمت هدف ها داریم حرکت میکنیم یا زاویه گرفته ایم و
داریم از هدفها دور میشویم؟ معنای واقعی سیاست این است. آنوقت در خلال
این نگاه، تکلیف آدمها و اشخاص و گروهها و احزاب و جریانها روشن میشود که
آیا داریم به سمت عدالت اجتماعی میرویم؟ آیا داریم به سمت استقلال واقعی
دینی میرویم؟ آیا داریم به سمت ایجاد تمدّن اسلامی میرویم، یا
داریم به سمت وابستگی به غرب و وابستگی به آمریکا و
تحت تأثیر قرار گرفتن نسبت به یافته های بی مغز
غربی ها حرکت میکنیم؟ این خیلی مسئلهی
مهمّی است که سبک زندگی ما، ما را به کدام
طرف دارد میکشانَد؛ این نگاه، نگاه سیاسی است
که می بینید از فرهنگ سرچشمه میگیرد؛ بنابراین در دل
فرهنگ، سیاست هم هست. با این نگاه به حوادث جامعه
باید نگاه کرد.

Avatar
jmzohuradmin وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *