منوی دسته بندی
نشریه شماره 4 آوای ظهور

نشریه شماره 4 آوای ظهور

در قسمتی از این نشریه میخوانیم: مسجد، پایگاه مقاومت است، هم  رشد فعّالیّت های فرهنگی و هدایت فرهنگی و بصیرت فرهنگی ؛ در دل فرهنگ، سیاست هم هست. این را

مشاهده

نشریه شماره 3 آوای ظهور

در قسمتی از این نشریه میخوانیم: سردار سرتیپ شادمانی با حضور در حسینیه بیت العباس و در دیدار با جمعی از مجموعه جنبش منتظران ظهور ضمن عرض تسلیت به مناسبت

مشاهده
نشریه آوای ظهور-2

نشریه شماره 2 آوای ظهور

بسم الله الرحمن الرحیم در قسمتی از این نشریه میخوانیم: وقتی که میخواهند طال و نقره را به وسیله آتش از ناخالصی ها جدا کنند، به آن فتنه می گویند.

مشاهده
نشریه آوای ظهور 1

نشریه شماره 1 آوای ظهور

بسم الله الرحمن الرحیم در راستای اهداف و چشمانداز جنبش منتظران ظهور و با توکل به خدا و توسل به امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف، بر آن شدیم

مشاهده